Press "Enter" to skip to content

Tietosuoja

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

BN Labs Oy on sitoutunut kunnioittamaan ja suojaamaan Asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa Asiakkaalle kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietoja sekä mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia Asiakkaalla on vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn.

BN Labs Oy (aputoiminimi Botanica Nordica), ylläpitää botanicanordica.com verkkosivustoa. Palvelulla tarkoitetaan BN Labs Oy:n tarjoamaa palvelua kuten botanicanordica.com verkkokauppaa, uutiskirjettä tai muuta BN Labs Oy:n tarjoamaa Palvelua. Asiakkaalla tarkoitetaan BN Labs Oy:n Palvelua käyttävää henkilöä. Palveluntarjoajalla tarkoitetaan BN Labs Oy:lle teknistä palvelua web-sivustoon ylläpitöön liittyen tarjoavaa tahoa.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaan liittyen, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin.

Asiakasrekisteri

Rekisterin nimi: BN Labs Oy:n asiakasrekisteri
Rekisterin ylläpitäjä: BN Labs Oy (Y-tunnus 2954728-8), Knuutinlaakso 9, 02400 Kirkkonummi

Yhteydenotot asiakasrekisteriin liittyen sähköpostitse info@botanicanordica.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaupan alan toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi verkkokaupan asiakastilin, tilausten käsittelyn, hyväksymisen ja toimittamisen sekä laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely. BN Labs Oy käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia BN Labs Oy:n liiketoiminnassa.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

 • Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä;
 • Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus;
 • Liiketoiminnan kehittäminen;
 • Myynti- ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentamiseen;
 • Markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuotearvioinnit;
 • Palvelun käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeita paremmin ymmärtääksemme sekä personoitujen Palvelun tarjoaminen;
 • Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen;
 • Palvelun tietoturvasta huolehtiminen;
 • Väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen;
 • Vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen; ja
 • Riskienhallinta ja koulutustarkoitukset.

Sinulla on EU:n alueella asuvana henkilönä oikeudet tietosuojaan voimassaolevien EU-lakien ja -asetusten mukaisesti. Jos haluat tietää mitä henkilötietoja meillä sinusta on tai jos haluat, että poistamme tai korjaamme sinusta rekisterissämme olevat tiedot, ota yhteyttä meihin sähköpostitse info@botanicanordica.com.

Henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia henkilöä koskevia tietoja:

 • Perustiedot: nimi, yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnukset;
 • Maksu- ja maksutapatiedot;
 • Henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot;
 • Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät;
 • Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena;
 • Muut suostumukseen perustuvat suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot;
 • Palvelun käyttötiedot: Kerättyjä tietoja voivat olla ostohistoria, laskutus- ja maksutiedot, ostoskoritiedot, tuotteiden takuutiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite sekä tuotearvostelut; ja
 • Käyttäytymistiedot: Asiakkaan verkkokäyttäytymisen ja Palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla; Kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto, lokitietoja.

Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen

BN Labs Oy säilyttää Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. BN Labs Oy huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä ja toisaalta käsittelyn tarkoituksen mukaiset henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä. Otamme huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät.

Evästeet

Kuten käytännössä kaikki muutkin web-sivut, käyttää BN Labs Oy sivuillaan evästeitä. Näitä evästeitä käytetään mm. ostoskorin ja toimitusosoitetietojen tallentamiseen. Evästeitä käytetään käyttökokemuksen optimointiin.

Sijainti ja tietojen siirto

Palveluntarjoajan palvelinkeskukset, joissa kaikkia Henkilötietoja säilytetään ja Käsitellään, sijaitsevat EU:n alueella. Palveluntarjoaja voi kuitenkin siirtää Henkilötietoja mille tahansa EU/ETA-alueella sijaitseviin tai Euroopan komission päättämien riittävän tietosuojan tason maissa sijaitseviin palvelinkeskuksiin tai alikäsittelijöille.

Suostumus

Käyttämällä botanicanordica.com web-sivustoa hyväksyt tietosuojaehtomme.

Comments are closed.